Fritz Røed skulpturpark

"Ei vise om livet". Kunstneren Fritz Røed (1928-2002) planla skulpturparken som ei vise der det ene verset tar det andre i hånden og fører deg gjennom tema som frihet, omsorg, fryd, fred, ufred, håp og livsglede.

Parken består av 10 skulpturer med stor spennvidde i stil og størrelse. Her er det humor, alvor, lek og ettertanke. Livsglede i det enkle og det kraftfulle, og stort rom for dine egne meninger og tolkninger.

Her finner du