Utan tittel

Av Tor Gøranson (1962)

Om kunstverket

Maleriet er malt av signaturen Tor Gøranson eller Gøransson, og datert 1962. Det har ikkje vore muleg å finna opplysningar om kunstnaren. Motivet er halde i blå- og raudlege tonar. Det er abstrakt, men hovudforma er ein sirkel med bladlignande former.

Tor Gøranson

Les mer...

Relaterte artikler