Utan tittel

Av Kåre Jonsborg (1966)

Om kunstverket

Samenstillinga av ei gruppe hestar er eit gjennomgangsmotiv i Kåre Jonsborgs kunst. Biletet er halde i grå- og bruntonar, og er utført med skisseaktige, raske strøk. Men sjølv om kunstnaren var oppteken av det nasjonale; bondestand og arbeidar-motiv, spelar hestane i biletet ei underordna rolle i forhold til komposisjonen.

Kåre Mikkelsen Jonsborg (1949 - 1977) var født i Kristiania og utdanna ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi, Oslo, under Axel Revold, Jean Heiberg og Georg Jacobsen . I tillegg var han elev av Georg Jacobsen 1935-40, ein kunstnar som hadde stor innflyting på han. Jonsborg var opptatt av billedkomposisjon, uttrykket hans har røter i 1920-tals kubisme, med vekt på geometrisk konstruksjon. Han var interessert i klassiske musikkinstrument og spela også sjølv. Motiva til kunstnaren speglar datidas skjønnmaling av arbeidarstanden og det nasjonale, slik det kjem til uttrykk i den store biletveven hans i Oslo rådhus. Kunstnaren vevde ikkje sjølv, men komponerte fleire kartongar til utsmykkingar, vevd på A/S Norsk Billedvev. Utsmykkinga i Oslo rådhus gav kunstnaren fleire dekorative oppdrag. Mellom anna to store teppe i Haugesund rådhus; "Historien" og "Geografien".

(Kjelde: Thorud, Svein: Kåre Mikkelsen Jonsborg i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 30. april 2021 fra https://nkl.snl.no/K%C3%A5re_Mikkelsen_Jonsborg)

Kåre Jonsborg

Les mer...

Relaterte artikler