Utan tittel

Av Pia Myrvold

Om kunstverket

Trykket viser ei dobbel menneskeform, kor hendene i dei to formene møtest. Den næraste figuren er sett i siluett ut frå ei stor raud form . Biletet er halde i primærfargar, med innslag av kvitt, grønt og svart (konturar). Motivet er typisk for Pia Myrvold sine grafiske arbeid.

Pia Myrvold (1960 - ) er frå Stavanger, men busett i Paris. Kunstnaren arbeider innan ulike felt og gjennom ulike uttrykk. Ho har laga ei rekkje publikasjonar, musikk og videoproduksjonar i tilknytning til sine mange utstillingsprosjekt, og har også arbeidd som designar og moteskapar.

Pia Myrvold

Les mer...

Relaterte artikler