• Se alle
  • Billedkunst
  • Skulptur
  • Arkitektur
  • Natur
  • Annet
  • Kulturminner

Utan tittel

Av Ukjend

Om kunstverket

Collagen er sett saman av papirutklipp og rivne bitar frå aviser. Me kan lesa fragment frå nyhende, orda Annonsar, "Sit inn til" og delar av andre ord. Til dømes "Konser", "Batt/komme". Øverst i biletet er det former som minner om orgelpiper og dei svarte dressane personane på biletet har på seg minnar om finklede ein har hvis ein går på konsert eller spelar i eit orkester.
Det er ikke muleg å finne ein signatur på biletet. Det er heller ikkje datert.

Relaterte artikler