Utan tittel

Av K. Rinchman

Om kunstverket

Dette maleriet har eit klassisk motiv; ein vase og ei korg med roser i full blom. Maleriet er utført i raske strøk i ein lett forenkla stil. Bakgrunnen og flata rundt blomane er tilnærma monokrom (einsfarga) for å framheva motivet. Signaturen er noko utydeleg, men kan tolkast K. Rinchman. Det finst ein kunstnar frå Ny Hellesund i Søgne ved dette namnet K. Rinchman Try, men det har ikkje vore muleg å finna opplysningar om ein kunstnar med dette namnet. Biletet er ikkje datert.

Relaterte artikler