Utan tittel

Av K. Rinchman

Om kunstverket

Dette maleriet har eit klassisk motiv; ein vase og ei korg med roser i full blom. Maleriet er utført i raske strøk i ein lett forenkla stil. Bakgrunnen og flata rundt blomane er tilnærma monokrom (einsfarga) for å framheva motivet.
Signaturen er noko utydeleg, men kan tolkast K. Rinchman. Det finst ein kunstnar frå Ny Hellesund Søgne ved dette namnet K. Rinchman Try, men det har ikkje vore muleg å finna opplysningar om ein kunstnar med dette namnet. Biletet er ikkje datert.

Relaterte artikler