Utan tittel

Av Ukjend

Om kunstverket

Maleriet viser et skogsinteriør med svarte tre mot ein dels raud, dels gulgrøn bakgrunn. Biletet er symbollada og noko dystert. Det er vanskeleg å tyda signaturen, som ser ut til å starta med bokstavane K. Ye.

Ukjend

Les mer...

Relaterte artikler