Utan tittel

Av Ukjend (1971)

Om kunstverket

Maleriet er truleg frå Jæren, med gardar og jorder i det slakt bølgande landskapet. Ei elv ses i forgrunnen og steinmurar og ein veg rutar opp landskapet. Maleriet er signert H. Ca 71, men det har ikje vore muleg å finna ut kven kunstnaren er.

Ukjend

Les mer...

Relaterte artikler