Utan tittel

Av Terje Grøstad (1974)

Om kunstverket

Terje Grøstad (1925 - 2011) er mest kjend for sine Iyriske fargetresnitt. Motivmessig er det dei frodige norske landskapa som står sentralt i kunsten hans. Dette tresnittet er dermed typisk for kunstnaren og viser jorder i eit fjellandskap. I føregrunnen veks det hundekjeks, tistlar og strå. På eit skilt på ramma står det: Sparebankene 1822 - 1972.

Grøstad var utdanna under professor Per Krogh ved Statens kunstakademi. Han var òg elev ved Bjarne Engebrets Malerskole og elev av Karl Høberg på SHKS. Kunstnaren har hatt ei rekkje separatutstillingar og er innkjøpt av mellom anna Nasjonalmuseet, Riksgalleriet i Noreg og Nasjonalmuseet i Stockholm.

Terje Grøstad

Les mer...

Relaterte artikler