Utan tittel

Av Ukjend (1968)

Om kunstverket

Biletet er i svart-kvitt og viser ei kvinne og ein mann. Dei er vinterkledde i eit landskap der det snør tett. Teknikken kunstnaren har nytta er tresnitt. Det vil seie at motiver er skore ut i ei treplate. Denne plata vert så farga inn med trykksverte før motivet vert overført til eit papir i ei trykkpresse. Sjølve biletet vert då spegelvend i forhold til utskjæringa i plata. Trykket er signert med noko som kan tydast Myóste B., men det har ikkje vore mogeleg å finna ut kva kunstnar dette kan vera.

Relaterte artikler