Utan tittel

Av Ukjend

Om kunstverket

Maleriet viser torvstakkar i forgrunnen, eit vatn i mellomgrunnen og ei låg fjellrekkje i bakgrunnen. Det er malt på plate og halde i jordfargar og blått. Biletet er signert H. Ca., men det har ikkje vore mogeleg å finna ut kven det er som har laga det. Det er ikkje datert.

Ukjend

Les mer...

Relaterte artikler