Utan tittel

Av G. Strømmen

Om kunstverket

Maleriet viser eit sommarlandskap med ei buktande elv i forgrunnen. I bakgrunnen svinger ein veg seg mot ei gruppe hus og ei kyrkje. Det har ikkje vore mogleg å finna ut kven signaturen G. Strømmen er. Biletet er ikkje datert. Kunstnaren Olav Strømme er nemnd i Norsk kunstnarleksikon, men uttrykket hans ser ikkje ut til å passa med dette kunstverket.

G. Strømmen

Les mer...

Relaterte artikler