Utan tittel

Av Ukjend (1969)

Om kunstverket

Maleriet viser eit stilisert jærlandskap med myr og og lødde torvstakkar i forgrunnen og slake fjell i bakgrunnen. Biletet er halde i blåtonar og framstår som ei kveldsstemning, kor den rosa-blå himmelen speglar seg i myrvatnet. Uttrykksforma er abstrahert. Biletet er berre signert med initialar som kan tydast som O. S.

Ukjend

Les mer...

Relaterte artikler