Utan tittel

Av A. Midthun (2000)

Om kunstverket

Dette biletet av A. Midthun viser eit landskap med eit vatn i forgrunnen. Gjerdestolpar med piggtråd(?) løper tvers over biletflata. Motivet er truleg ein solnedgang, kor det gylne kveldslyset speglast i vassflata. Det har ikkje vore mogleg å finna opplysningar om kunstnaren.

A. Midthun

Les mer...

Relaterte artikler