Utan tittel

Av Børge Kalvig

Om kunstverket

Børge Kalvig har fanga det mjuke lyset mellom bjørkestammane, på ei eng foran ein lødd steinmur. Kunstnaren viser her ein natur, kor menneske har sett sitt varsomme spor. Heilt ulikt dei store industriområda ein finn mange stader på Jæren. Biletet er ikkje datert og har ikkje opplysningar om opplag.

Børge Kalvig (1927 - 2009) far fotograf i Bryne. Kalvig arbeidde i 1946 i eit halvt år hos fotograf Bernhard Schwartzmann i Oslo før han reiste tilbake til Stavanger for å arbeida hos fotograf Waldemar Eide. Utdanning: Handelsskole, 5 års læretid i faget. Kalvig starta forretning på Bryne 5.7.1951. I 1954 var han med på å stifta Bryne Fotoklubb og var sidan aktiv der. Medlem i Forbundet Frie Fotografer og aktiv konkurransefotograf i Norsk selskap for fotografi. Kalvik hadde i 1974 utstilling i Centre Culturel Francais i Oslo. Han har òg hatt en rekke separatutstillingar rundt om i landet, mellom anna i Bryne kunstforening. Kalvig fekk i 1975 tildelt den internasjonale heiderstittelen AFIAP. I 1997 fekk han æresmedlemskap i Norges Fotografforbund.

Børge Kalvig

Les mer...

Relaterte artikler