Foss

Av Ukjend

Om kunstverket

Motivet for dette litografiet (trykketeknikk) er ein foss. Linja er så bein at det kan hende dette er vatn som renn over ein liten demning. Småskog veks rundt elva, og to fuglar flyr over vassflata. Biletet er signert, men namnet er ikkje til å tyde.

Ukjend

Les mer...

Relaterte artikler