Utan tittel

Av Ukjend

Om kunstverket

Biletet er eit silketrykk, med utgangspunkt i foto av ein collage (materialbilete). Det er signert, men det er vanskeleg å tyda signaturen (sjå foto). Motivet er halde i ei naiv form, og minnar om ei barneteikning.

Ukjend

Les mer...

Relaterte artikler