Utan tittel

Av Ingunn Horpestad

Om kunstverket

Maleriet er i tradisjonell stil og viser eit kystlandskap med strand og rullesteinar. Truleg er motivet frå Jærstrendene, for Ingunn Horpestad er busett i Time. Maleriet har ikkje tittel og er ikkje datert. Det har ikkje vore muleg å finna opplysningar om Horpestads bakgrunn som kunstmalar, men ho har stilt ut lokalt.

Ingunn Horpestad

Les mer...

Relaterte artikler