Åkle

Av Ukjend

Om kunstverket

Åkle er vedv i to raud-tonar, grønt, kvitt, svart og brunt. Fire breie, ulike border er gjentatt med smale, mørke (like) border mellom. Det er ikkje kjent kven som har vevd åkle. Arbeidet er ei gåve til Sivdamheimen, men det er ikkje kjent kven givaren er.

Ukjend

Les mer...

Relaterte artikler