Fra Serigstad

Av Olav Garborg

Om kunstverket

Olav Garborg (f. 1937 - , Bryne) har sidan 1977 arbeidd som reklamefotograf på Bryne. Garborg har hatt ei rekkje utstillingar kor særleg jærlandskapet har vore i fokus. Varierte motiv i enkle, artistiske bilete - ofte i svart-kvitt - er kjenneteiknet hans. Garborg er medlem av Forbundet Frie Fotografer og NRL og har vore aktiv i Bryne fotoklubb i mange år.
Dette biletet frå Serigstad viser eit kulturlandskap med jorder i forgrunnen og garden Serigstad med trær, bak ein typisk jærsk steinmur. Biletet har ikkje opplags-nummer og årstal.

Olav Garborg

Les mer...

Relaterte artikler