Løvetannveg

Av Olav Garborg

Om kunstverket

Olav Garborg (f. 1937 - , Bryne) har sidan 1977 arbeidd som reklamefotograf på Bryne. Garborg har hatt ei rekkje utstillingar kor særleg jærlandskapet har vore i fokus. Varierte motiv i enkle, artistiske bilete - ofte i svart-kvitt - er kjenneteiknet hans. Garborg er medlem av Forbundet Frie Fotografer og NRL og har vore aktiv i Bryne fotoklubb i mange år.
Fotoet viser ein grusveg kransa av løvetann i full blom, i eit elles grønt jordbruks-landskap. Fotografen har fanga kontrasten mellom den høge, lettskya himmelen og linjene i vegen, som verkar fortsette i det uendelege, i det flate jærlandskapet. Biletet har ikkje opplags-nummer og årstal. Fotoet inngjekk truleg i ei gåve frå Lions i 2018.

Olav Garborg

Les mer...

Relaterte artikler