To naust Øyrtangen

Av Olav Garborg

Om kunstverket

Olav Garborg (f. 1937 - , Bryne) har sidan 1977 arbeidd som reklamefotograf på Bryne. Garborg har hatt ei rekkje utstillingar kor særleg jærlandskapet har vore i fokus. Varierte motiv i enkle, artistiske bilete - ofte i svart-kvitt - er kjenneteiknet hans. Garborg er medlem av Forbundet Frie Fotografer og NRL og har vore aktiv i Bryne fotoklubb i mange år.
Fotoet viser ei rullesteinsstrand med to naust, sett mot ein mørk, skyfri himmel. Fotografiet er typisk for Garborg, der "mønsteret" i stranda står i kontrast til den reine himmelflaten og bygningane med sine linjer. Biletet har ikkje opplags-nummer og årstal. Fotoet inngjekk truleg i ei gåve frå Lions i 2018.

Olav Garborg

Les mer...

Relaterte artikler