Fra Herigstad

Av Olav Garborg

Om kunstverket

Olav Garborg er født på Bryne i 1937 og er gjennom eit livs virke som fotograf blitt kjend og kjær både i heimkommunen og i distriktet. Garborgs motivkrets er det nære; folk, natur, kultur. Han har Jæren i blodet, og formidlar det som berre ein som høyrer heime her kan. Men likevel alltid med forskarblikk: Garborg reflekterer over det store i det som tilsynelatande er lite. Han viser oss poetiske landskap i snø og frost. Skyformasjonar, som kaligrafiske tegn på høg himmel. Han held fram det vakre i eit landskap det har tatt hundreår på hundreår med slit å kultivere. Dette fotoet er tatt på Herigstad i Time kommune, og viser tun med ein hund i forgrunnen. På løeveggen heng mjølkespann til tørk. Biletet er signert, men har ikkje opplags-nummer og årstal. Fotoet inngjekk truleg i ei gåve frå Lions i 2018.

Olav Garborg

Les mer...

Relaterte artikler