Åkle

Av Solvor Skrudland (1975)

Om kunstverket

Dette store åkledet er vevd av Solvor Skrudland. Det er kjøpt eller laga til Time bondekvinnelag i samband med 50-årsjubileet. Åkledet heng på eit flott utskåre trestykke, med akantusmotiv. På dette er denne inskripsjonen brent inn: Til Time bondekvinnelag 50 år 1975. Ella Laland, Teresie Mauland, Sara Grødem, Anna Hinnaland, Karen Hadland, Berta Hinnaland, Asjerd Taksdal, Guri Garborg. Ordet "formenn og navnet Ragna Ree sår også, men med svakare skrift. Bak på teppet er ein lapp kor dette står: "Vevet av Solvor Skrudland".

Solvor Skrudland

Les mer...

Relaterte artikler