Utan tittel

Av Kristin Helene Seigstad (1991)

Om kunstverket

Biletet er ein akvarell (måla i vannfargar) og viser eit vinterlandskap. Til venstre nede i biletet står det Ruth 3-1. Til høgre står signaturen: Jan. 1991 Kristin Helene Serigstad. Motivet er typisk for Serigstad.
Det har ikkje vore mogleg å finna informasjon om kunstnaren.

Relaterte artikler