Utan tittel

Av Kristin Helene Serigstad (1991)

Om kunstverket

Biletet er ein akvarell (måla i vannfargar) og viser eit vinterlandskap. Til venstre nede i biletet står det Ruth 3-1. Til høgre står signaturen: Jan. 1991 Kristin Helene Serigstad. Motivet er typisk for Serigstad. Det har ikkje vore mogleg å finna informasjon om kunstnaren.

Kristin Helene Serigstad

Les mer...

Relaterte artikler