Utan tittel

Av Kristin Helene Serigstad (1985)

Om kunstverket

Biletet er ein akvarell (måla i vannfargar) og viser eit bukt med strand og strå i forgrunnen. Motivet er typisk for Serigstad. Biletet er utan tittel. Det har ikkje vore mogleg å finna informasjon om kunstnaren.

Kristin Helene Serigstad

Les mer...

Relaterte artikler