Utan tittel

Av Kristin Helene Seigstad (1985)

Om kunstverket

Biletet er ein akvarell (måla i vannfargar) og viser eit bukt med strand og strå i forgrunnen. Motivet er typisk for Serigstad.
Biletet er utan tittel.
Det har ikkje vore mogleg å finna informasjon om kunstnaren.

Relaterte artikler