Utan tittel

Av Ukjend

Om kunstverket

Biletet viser eit flatt landskap med ein veg i forgrunnen og eit vatn i mellomgrunnen. Sentralt i motivet er ein telefonstolpe. Biletet er holdt i gultonar, med innslag av grønt i vegetasjon og bakgrunn. Signaturen nede i venstre hjørna viser K. H. S. Det er ikkje kjend kven som har laga biletet eller kva tid det er laga.

Ukjend

Les mer...

Relaterte artikler