Uan tittel

Av Betty Lyse

Om kunstverket

Biletet er teikna i tusj og viser ei furu i utkanten av ein buplass. Signaturen er utydeleg, men er tolka som Betty Lyse. Teikninga har fine kvalitetar, men det har ikkje vore mogleg å finna opplysningar om kunstnaren eller kva år teikninga vart laga.

Betty Lyse

Les mer...

Relaterte artikler