Pinn-Ola

Av Harald Øglænd (1983)

Om kunstverket

Harald Øglend (1915 - 1978) er kjend frå illustrasjonar i aviser, brosjyrar og bøker. Motivkrinsen var ofte Jær-landskap, portrett og folkelege situasjonar. Denne teikninga viser Pinn-Ola. Ola Tu (1866 - 1944) var frå Tu. Han var ein "bygdeoriginal" som vandra rundt i Bryne og i bygda. Han bar alltid på eit knippe med pinnar og gjekk om Line og Steinsland når han skulle til Bryne.. (Kjelde: Digitalmuseum.no) Biletet er ei gåve frå Torbjørg Åsland, Bryne Sanitetsforening, til Sivdamsenteret. Gåva er datert 23.03.1983.

Harald Øglænd

Les mer...

Relaterte artikler