Innhøstning

Av Andreas Bøe (1955)

Om kunstverket

Veggrelieffet «Innhøstning» vart laga av kunstnaren Andreas Bøe (1916-2001). Det store verket vart laga i 1955 til Bryne Mekaniske verkstad i Arne Garborgsveg og i 1996 flytt til Nordlysvegen 1. Det kan sjåast etter avtale med leigetakar i bygget.

I 2004 opna Time kommune nytt galleri i Bryne mølle, vigd til kunstnaren Andreas Bøe (1916 - 2001). Kunstnaren var aktiv i over 50 år og hadde mange utstillingar både i Noreg og utlandet. To år før han gjekk bort gav han kunstsamlinga si til Time kommune; 51 maleri og rundt 20 grafiske blad, som han hadde samla gjennom åra. Gåva er spesiell, ikkje minst fordi den har fleire av hovudverka til Bøe, satt av gjennom 60 år. Den gir innblikk i eit livsverk, med ein kunstnar i stadig utvikling. Merk: Bøe-samlinga har permanent tilhald i Bryne mølle. Utstillingane varierer, nokre av bileta kan dermed vera utilgjengelege for publikum.

Andreas Bøe

Les mer...

Relaterte artikler