Utan tittel

Av Johan Erland (1976)

Om kunstverket

Johan Erland (Bryne, 1914 - 1982) var opprinneleg merkantilt utdanna. Han arbeidde i 40 år i eiga bedrift, til han i 1970 vart utøvande kunstnar på heiltid. Motiva er stort sett henta frå Jæren, men òg fra Paris og Ibiza. Formspråket er naturalistisk med forsiktig fargeglede i gjengivelsen av Jær-himmelens skiftande lysvalørar. Erland var elev av den danske malaren Jonna Sejg i Dybe 1969; av Pierre Mondan i Paris 1970; og av den østerrikske bilethoggaren Egon Weiner i Oslo 1974. Skulpturarbeida er portretthovud, mellom anna av en rekkje kjende personar. (Kjelde: Norsk kunstnerleksikon, 1982 - 1986) Johan Erland var far til den meir kjende kunstnaren Jens Erland. Biletet har ikkje tittel.

Johan Erland

Les mer...

Relaterte artikler