Steinkjerringa - Utan tittel

Av Sverre Hebnes (1997)

Om kunstverket

Det eine motivet viser skulpturen "Steinkjerringa" og det andre ein kjerreveg gjennom eit kulturlandskap. Steinkjerringa er ein skulptur som blei hugd av Sigurd Sørendsen (kunsternavn S. Neandros) i åra 1898-1899. Sjølv kalte kunstnaren skulpturen for «Fortiden» men jærungdommane kalla henne for «Mor Norge».

Skulpturen står på toppen av Høgjæren rundt tri kilometer sørvest for Synesvarden. Det var opprinneleg planlagt at skulpturen skulle plasserast ved Kongsgård skole i Stavanger, men dei planene falt bort. Istaden vart skulpturen kjøpt av ildsjeler frå Nærbø og Varhaug i 1927 og frakta dit han står i dag. (Kjelde: Wikipedia) Det har ikkje vore mogleg å finna opplysningar om kunstnaren.

Sverre Hebnes

Les mer...

Relaterte artikler