Jars and Bottles

Av Ukjend

Om kunstverket

Trykket er av god kvalitet og viser fire stiliserte krukker/flasker mot felt av einsfarga bakgrunnar. Biletet er delt i tri av to kvite strekar. Trykket er ikkje datert og nummerert og signaturen er uklar. Samanlikna med funn på nettet ser det ut som at det kan vera laga av ein australsk kunstnar som signerer bileta med Amaina. Fleire opplysningar om bilete og kunstnar tas imot.

Ukjend

Les mer...

Relaterte artikler