Skoddedis

Av Olav Garborg

Om kunstverket

Olav Garborg (f. 1937 - , Bryne) har sidan 1977 arbeidd som reklamefotograf på Bryne. Garborg har hatt ei rekkje utstillingar kor særleg jærlandskapet har vore i fokus. Varierte motiv i enkle, artistiske bilete - ofte i svart-kvitt - er kjenneteiknet hans. Garborg er medlem av Forbundet Frie Fotografer og NRL og har vore aktiv i Bryne fotoklubb i mange år.
"Skoddedis" er eit typisk Gaborg-motiv og viser eit vindskeivt tre bak ein steinmur, i eit jærlandskap i skodde. Biletet har ikkje opplags-nummer og årstal.

Relaterte artikler