St. Sunniva

Av Kjell Stig Amdam (1999)

Om kunstverket

Biletet er laga av Kjell Stig Amdam. Kunstnaren vart født i Trondheim i 1941. Amdam har arbeidd mykje med religiøse kunstuttrykk og kyrkjekunst. Han er innkjøpt m.a. til Erkebispegürden i Trondheim, til bispegardane i Bergen og Molde og av Sør-Trøndelag fylke. Biletet syner helgenen St. Sunniva. Teknikken er litografi og kunstnaren har lagt bladgull pü enkelte felt, slik det ofte vert gjort pü ikon for ü framheva at motivet er av ein heilag person. Gullet viser dü til Guds heilage lys. Trykket er merka med E. A. Det vil seie at kunstnaren sjølv har trykt biletet og lagt bladgull pü. Ifølge legenda var Sunniva ei irsk prinsesse som levde pü 900-tallet. Ho ville bli nonne, men blei forsøkt tvunge til ü gifta seg. Ho flykta, og endte opp pü øya Selja. Hükon jarl skal ha sendt menn til øya fordi han trudde det var vikingar som hadde kome. Sunniva og følgjesvenene gjømde seg i ei hule, og dü dei ba om Guds hjelp, raste steinar ned og dekte hula. Seinare fann to bønder ein hovudeskalle og kjende ei søtleg lukt, noko som gjerne vart tolka som et teikn pü heilegheit. Sunniva art ein vikteg helgen, og Selje kloster blei reist pü øya kor hun døydde. Relikviane hennar blei lagde i eit helgenskrin, og etterkvart overført til Bergen etter at Selje bispedømme skifta over til Bjørgvin bispedømme. (Kjelde Lokalhistoriewiki.no)

Kjell Stig Amdam

Les mer...

Relaterte artikler