Flow

Av Frank Brunner (2016)

Om kunstverket

Frank Brunner (f. 1971) er utdanna ved Statens Kunstakademi i Oslo, Ilja Repin Statsakademi i St. Petersburg og Yale University i New Haven, USA. Det flyktige går ofte att i bileta hans, stille augneblink som eksisterer her og nå og er borte att i neste sekund. Ofte skildra gjennom stemningsberande lys, skugger og speglingar.

Frank Brunner

Les mer...

Relaterte artikler