Utan tittel

Av Thorstein Rittun

Om kunstverket

Thorstein Rittun (f. 1929 - 2018 ) var ein norsk maler og illustratør. Han var elev av Per Krohg ved Statens Kunstakademi fra 1947 til 1950. Rittun malte fargerike velkomponerte figurbilete, ofte med humoristiske eller festprega motiv. Bileta fortel om det positive i livet. Menneske i forbindelse med naturen og mor-og-barn-motivet er i slutten av 50-åra det naturlege midtpunktet i R.s kunst. Seinare finn ein blomar og fuglar, glade musikantar, forelska par og familieliv i båt og på sykkel. Rittun har òg utforma dei samme glade og ofte humoristiske motiva sine i teikning, grafikk og keramikk - også i ei rekkje offentlege utsmykningar. (Kjelde: Norsk biografisk leksikon) Grafikken har ikkje nummering og årstal.

Thorstein Rittun

Les mer...

Relaterte artikler