Utan tittel

Av Werner Otto Lichtenstein (1960)

Om kunstverket

Biletet er malt av Werner Otto Lichtenstein og viser eit strandmotiv. Det går ikkje fram av biletet kva tittelen er og det er ikkje noko å finne på nettet om kunstnaren. Kanskje er kunstnaren lokal, motivet kan vera frå Jærstrendene. På biletramma står eit skilt med inngraveringa "Gåve frå Hå, Klepp og Høyland 1964". Det kjem ikkje fram i kva høve gåva vart gitt.

Relaterte artikler