Utan tittel

Av Christer Åberg (2001)

Om kunstverket

Maleriet viser eit stilleben av ei mugge, ei flaske, ein kopp, sitron og to fiskar. Elementa er plasserte på eit bord og me ser ein blå himmel og ei raud sol i bakgrunnen. Biletet er malt i klare fargar, dei ulike biaetelementa er malt separat. Berre flaske og mugge overlapper kvarandre. Biletet vart gitt i gåve av Lappiräsk kommune i Finland i 2002. Biletet er utan tittel.

Christer Åberg

Les mer...

Relaterte artikler