Utan tittel

Av Annalise Convad

Om kunstverket

Annalise Convad (1917 - 2011) starta si kunstnarlege verksemd i heimlandet Danmark og debuterte på Kunstnernes Efterårsudstilling i København 1940. I 1953 busette ho seg i Noreg. C. arbeider figurativt, med strenge krav til form. Ho komponerer sine bilete planmessig, med full kontroll over formelementa. Mot det formale let ho koloritten spela ut. Også i fargebruken er C. bevisst. Fargen vert ofte brukt til å understreka formale spenningar, men òg til å formidla stemningar, inntrykk og kjensler. Ved sidan av landskapsmotiver, har ho også via figurmaleriet stor merksemd og malt en rekkje portretter etter bestilling. (Kjelde: Kjell Svendsen Norsk kunstnerleksikon, 2013) Biletet har ikke tittel og årstal.

Annalise Convad

Les mer...

Relaterte artikler