Komposisjon nr. 3, pastoralesymfonien

Av Andreas Bøe (1991)

Om kunstverket

Komposisjon inspirert av André Gides roman "Pastoralesymfonien" (1919). Kunstnaren seier sjølv om denne serien av bilete: "André Gides roman "Pastoralesymfonien" beveget meg meget. Selve den litterære fortellingen er en så dramatisk, en så dyp menneskelig tragedie. Den griper inn i følelseslivet. Jeg ble så inspirert av romanen at jeg laget en serie malerier. En biskop skulle redde en blind pike han fant i en gamme. Han fikk et erotisk forhold til henne. Da hun ble seende og begrep det hele, druknet hun seg blant vannliljene. Piken var musikalsk begavet. Men som blind kunne hun ikke forstå hva farver var, ei heller begreper som mørkt, lyst osv. Men biskopen diktet disse begrepene om til musikk; til de forskjellige temaene i Bethovens Pastoralesymfoni. Denne romanen opptok meg i lang tid. Jeg malte serien etter boken, ca 6-7 bilder. Dette høres litterært ut, men for meg er det ikke litteratur. Så lenge en maler får maleriske syner ut fra det han leser, kan han bare lese. Dette er ingen direkte illustrasjoner av André Gides beretning om biskopen som bedro sin kone med en blind pike. Det dreier seg heller egentlig ikke om inntrykk fra musikken til Beethoven, som jeg kjenner lite til. Men boken gjorde dramatisk inntrykk på meg. Opplevelsen som går gjennom en psyke trenger sammen med farve- og formspråket." (Kjelde: Andreas Bøe, katalog 2004)

I 2004 opna Time kommune nytt galleri i Bryne mølle, vigd til kunstnaren Andreas Bøe (1916 - 2001). Kunstnaren var aktiv i over 50 år og hadde mange utstillingar både i Noreg og utlandet. To år før han gjekk bort gav han kunstsamlinga si til Time kommune; 51 maleri og rundt 20 grafiske blad, som han hadde samla gjennom åra. Gåva er spesiell, ikkje minst fordi den har fleire av hovudverka til Bøe, satt av gjennom 60 år. Den gir innblikk i eit livsverk, med ein kunstnar i stadig utvikling. Merk: Bøe-samlinga har permanent tilhald i Bryne mølle. Utstillingane varierer, nokre av bileta kan dermed vera utilgjengelege for publikum.

Relaterte artikler