Hardangerjenter

Av Andreas Bøe (1992)

Om kunstverket

Slekta til Andras Bøe var frå Hardanger. Jentene på biletet er søstre frå Hardanger; nærare bestemt Bøe si mor (i raud kjole) og tante. Kunstnaren seier sjølv dette om biletet: "Slekten på morssiden er fra Hardanger. Disse typene er to søstre fra Hardanger, min tante og min mor. Bildet er malt flate mot flate. Jeg skildrer ikke et landskap i vanlig forstand. Det dreier seg først og fremst om koloritt. Bildet viser at jeg ikke bare er en abstrakt maler, men også interessert i mennesker og det figurative. Bildene mine er egentlig mer figurative enn en skulle tro, i det store og hele. Den grønne damen er min tante, mor er mer spedbygd. Jeg skildrer lyset og luften rundt det hele. Bildet var planlagt i lang tid, og gikk gjennom mange prosesser." (Kjelde: Andreas Bøe, katalog 2004)

I 2004 opna Time kommune nytt galleri i Bryne mølle, vigd til kunstnaren Andreas Bøe (1916 - 2001). Kunstnaren var aktiv i over 50 år og hadde mange utstillingar både i Noreg og utlandet. To år før han gjekk bort gav han kunstsamlinga si til Time kommune; 51 maleri og rundt 20 grafiske blad, som han hadde samla gjennom åra. Gåva er spesiell, ikkje minst fordi den har fleire av hovudverka til Bøe, satt av gjennom 60 år. Den gir innblikk i eit livsverk, med ein kunstnar i stadig utvikling. Merk: Bøe-samlinga har permanent tilhald i Bryne mølle. Utstillingane varierer, nokre av bileta kan dermed vera utilgjengelege for publikum.

Relaterte artikler