Den hjemkomne

Av Andreas Bøe (1947)

Om kunstverket

Hovudmotivet viser ei familiegruppe som gleder seg ved ein heimkomen mann og far. Tett ved er ei scene kor ei kvinne held ein såra eller avdød i armane sine. Årstalet Bøe malte dette motivet (1947) gjer det naturleg å tenkje at tittelen "Heimkomst" spelar på dei ulike skjebnene til soldatar og familiane deira etter at Andre Verdskrigen var slutt.

I 2004 opna Time kommune nytt galleri i Bryne mølle, vigd til kunstnaren Andreas Bøe (1916 - 2001). Kunstnaren var aktiv i over 50 år og hadde mange utstillingar både i Noreg og utlandet. To år før han gjekk bort gav han kunstsamlinga si til Time kommune; 51 maleri og rundt 20 grafiske blad, som han hadde samla gjennom åra. Gåva er spesiell, ikkje minst fordi den har fleire av hovudverka til Bøe, satt av gjennom 60 år. Den gir innblikk i eit livsverk, med ein kunstnar i stadig utvikling. Merk: Bøe-samlinga har permanent tilhald i Bryne mølle. Utstillingane varierer, nokre av bileta kan dermed vera utilgjengelege for publikum.

Relaterte artikler