Fra sykehuset

Av Andreas Bøe (1989)

Om kunstverket

Kunstnaren seier sjølv om dette biletet: "Bildet bygger på en sterk personlig opplevelse. Malt etter et langt sykehusopphold. Man er nærmere guddommen når man ligger på et sykehus og er syk. man skjønner at livet dreier seg om noe annet enn det daglige mas. Disse menneskene var døden nær. De hadde en merkelig eterisk virkning på meg. De uttrykte ensomhet. Man blir ensom av å ligge på et sykehus og høre livet utenfor. Figurene avspeiler denne ensomheten. Jeg finner bildet koloristisk interessant." (Kjelde: Andreas Bøe, katalog 2004)

I 2004 opna Time kommune nytt galleri i Bryne mølle, vigd til kunstnaren Andreas Bøe (1916 - 2001). Kunstnaren var aktiv i over 50 år og hadde mange utstillingar både i Noreg og utlandet. To år før han gjekk bort gav han kunstsamlinga si til Time kommune; 51 maleri og rundt 20 grafiske blad, som han samla gjennom åra. Gåva er spesiell, ikkje minst fordi den har fleire av hovudverka til Bøe, satt av gjennom 60 år. Den gir innblikk i eit livsverk, med ein kunstnar i stadig utvikling. Merk: Bøe-samlinga har permanent tilhald i Bryne mølle. Utstillingane varierer, nokre av bileta kan dermed vera utilgjengelege for publikum.

Relaterte artikler