Bryne kykje

Av Per Stokholm (1979)

Om kunstverket

Bryne kyrkje er ei mursteinskyrkje som vart bygd i 1978-1979. Ho har 450 sitteplassar. Bryne kyrkje er vigsla som arbeidskyrkje av biskop Sigurd Lunde.

Kyrkja ligg på Bryne i Time kommune og høyrer til Jæren prosti.

Altarkunsten er er laga av Per Odd Aarrestad og vart innvia 30. januar 2011. Han står og bak det "gamle" kunstverket over alatarveggen i kyrkja frå 1990.

Glaskunstverket til Aarrestad er monumentalt og unikt; Fondveggen er 98 m2 og tårnveggen 75 m2. Verket kom til som eit Byutviklingsprosjekt. Ved opninga i 2015 var det det største glaskunstverket i ei norsk kyrkje.
Idègrunnlaget til fondveggen er at lyset kjem: Den treeinige Gud sitt lys kjem inn i tida og livet. Idègrunnlaget til tårnveggen er: Vegen i vår kvardag, gjennom motstand og samhandling til målet.

Per Stokholm

Les mer...

Relaterte artikler