Bonden

Av Tor Olaf Lunde (1987)

Om kunstverket

Skulpturen er støypt og viser ein eldre, dresskledd mann med hatt, med hendene planta godt i bukselommane. Dressen er noko slitt og av tittelen går det fram at skulpturen viser ein bonde. Kunstnaren er Tor Olav Lunde.

Då Time-senteret vart åpna i 1987 var det med 10 støypte fasadar med tema "bonden", signert Tor Olaf Lunde. Det er ikkje kjend kor fasadane hamna då bygget vart innlemma i utvidinga av det som vart kjøpesenteret M44. Skulpturen høyrde til dette prosjektet, og vart redda. Han står nå plassert i det nye uteområdet til kjøpesenteret.

Relaterte artikler