Kunst og minnesmerke i Time

Om kunstverket

Kunst og minnesmerke utanfor Bryne sentrum

Her finn du kunstverk og ulike minnemerke, plakettar og byster som er plassert ute, på ulike stader i Time kommune. For kunstverk i Bryne sentrum, sjå eiga løype.