Verk i det offentlege rom

Om kunstverket

Her inngår nokre av minnesmerka, statuene og kunstverka ute i Time kommune. Samlingar som Brynesteinane og Fritz Røed skulturpark har eigne sider.