Landet Lyt Liggja - Vardheia skule

Om kunstverket

10 malerier, 1 videoverk

«Landet Lyt Liggja» er Maiken Stenes forsøk på å visa Vardheia-området slik det kan ha sett ut før nokon busette seg her. Maleria viser frie tolkingar av stein, trær, vatn, skyar og bakkar med torv og planter, basert på kunstnarens studiar av området. Vardheia skule er eit interkommunalt samarbeid mellom Time og Klepp kommuna. Utsmykkinga er dermed felles eigd.