Velkommen til Time kommunes kunstdatabase. Her er informasjon om kunst, monument og kulturminne i uterom og kommunale bygg, hovudsakleg eigd av kommunen. Databasen er ein oversikt over våre felles eigde kunstskattar og kulturminne. Me håper at han vil inspirera og gje ny kunnskap. Ser du noko du meiner bør endrast, er me glade for tilbakemelding. Les mer...

Siste i databasen